دکتر کریمی مدرس برجسته دین و زندگی:
از 25 سوال کنکور سراسری درس دین و زندگی، معمولا حدود 16 سوال از آیه های کتاب های درسی مطرح می شود.
سوالات این درس به ترتیب طرح می شوند، به این صورت که 9 سوال اول از کتاب سال دوم و9 سوال دوم از کتاب سال سوم و7 سوال هم از کتاب پیش دانشگاهی مطرح می شود.
پس یک داوطلب کنکور باید به مطالب پیش دانشگاهی و پایه بصورت هم زمان تسلط داشته باشد.