دکتر رضا بابایی

تعداد دنبال کنندگان : 683

مدرس برجسته شیمی

برجسته ترین و معروف ترین دبیر آموزشی ایران ، مولف پرفروش ترین کتاب کمک آموزشی کشور و مدرس ده ها رتبه تک رقمی کنکور . همه این ها صفاتی است که مشاوران و افراد مشغول در حوزه آموزش درباره دکتر رضا بابایی به کار میبرند . وی متولد سال 1356 و رتبه 11 کنکور سراسری است . وی همراه با مهندس بازرگان ، مولف کتاب شیمی پیش دانشگاهی 1 و 2 انتشارات مبتکران است که به عنوان پر فروش ترین کتاب آموزشی کشور شناخته میشود

تیزر معرفی دکتر رضا بابایی

فیلم کنکور | آموزش کنکور فیلم کنکور | آموزش کنکور

نمونه فیلم تدریس دکتر رضا بابایی

فیلم کنکور | آموزش کنکور
فیلم کنکور | آموزش کنکور