استاد شاهین شاهین زاد

تعداد دنبال کنندگان : 891

مدرس برجسته ادبیات و زبان فارسی

وی متولد 1356 ، کارشناس حقوق و کارشناس ارشد ادبیات فارسی است . تجربیات چندین ساله شاهین شاهین زاد در تدریس ادبیات کنکور و آموزش ادبیات به صدها رتبه برتر کنکور و برگزیدگان و مدال آوران المپیادهای ادبیات کشوری ، وی را به سمت آموزش ادبیات به شکلی دیگر سوق میدهد .