سردبیر شبکه علمی   1396/11/20 13:50

پاسخ استاد شاهین زاد به این سوال:

برای تسلط برمبحث ساختمان واژه
1) سه درس ساختمان واژه 1 و 2 و 3 را مطالعه کرده و نمونه ها را یک بار بخوانید. (برای تسلط بیشتر می توانید از جزوه‌ی دبیر و درس نامه های کتاب های مختلف هم استفاده...


نمایش کامل مطلب