استاد ایاد فیلی

تعداد دنبال کنندگان : 799

مدرس برجسته عربی

وی پرسابقه ترین مدرس عربی ایران و مولف پرفروش ترین کتاب عربی (عربی به زبان ساده) کشور می باشند.از تالیفات استاد ایاد فیلی می توان به عربی به زبان ساده- انتشارات مبتکران و عربی اختصاصی علوم انسانی- انتشارات اندیشه فائق اشاره کرد .