استاد ایاد فیلی

تعداد دنبال کنندگان : 793

مدرس برجسته عربی

وی پرسابقه ترین مدرس عربی ایران و مولف پرفروش ترین کتاب عربی (عربی به زبان ساده) کشور می باشند.از تالیفات استاد ایاد فیلی می توان به عربی به زبان ساده- انتشارات مبتکران و عربی اختصاصی علوم انسانی- انتشارات اندیشه فائق اشاره کرد .

تیزر معرفی استاد ایاد فیلی

فیلم کنکور | آموزش کنکور فیلم کنکور | آموزش کنکور

نمونه فیلم تدریس استاد ایاد فیلی

فیلم کنکور | آموزش کنکور
فیلم کنکور | آموزش کنکور