سردبیر شبکه علمی   1396/11/17 10:14

توصیه‌‌ی مهندس سادات برای داوطلبان کنکور:

در مباحث مختلف فیزیک کنکور مثل حرکت شناسی، سینماتیک و نور؛ میزان مطالعه، حل تست، حل تمرین و حتی تعداد تست باید متفاوت باشد و نتیجه ای هم که در آزمون های مختلف از این مباحث می...


نمایش کامل مطلب