سردبیر شبکه علمی   1396/11/15 15:25

جزوه فصل حرکت نوسانی فیزیک پیش دانشگاهی، تالیف استاد سادات؛ برای دانلود قرار داده شد. این جزوه شامل درس نامه و نکات کنکوری است.