سردبیر شبکه علمی   1396/11/17 12:35

دکتر کریمی مدرس برجسته دین و زندگی:
از 25 سوال کنکور سراسری درس دین و زندگی، معمولا حدود 16 سوال از آیه های کتاب های درسی مطرح می شود.
سوالات این درس به ترتیب طرح می شوند، به این صورت که 9 سوال اول از کتاب سال دوم و9 سوال دوم...


نمایش کامل مطلب