مهندس سعید نصیرلو

تعداد دنبال کنندگان : 57

مدرس فیزیک بنیاد دانش بنیان آفبا

مهندس سعید نصیرلو از جمله اساتید سرشناس فیزیک کشور می باشد که به واسطه بیان جذاب و شیوای ایشان در تدریس فیزیک مخاطبان بسیای در سطح کشور پیدا کرده است و رتبه های برتر بسیاری از کلاس درس ایشان بهره برده اند.